رویدادها و تازه‌های ژیوان پت

اخبار و تازه‌های ژیوان‌پت

کرم حلقوی در گربه ها

کرم حلقوی در گربه ها کرم حلقوی در گربه ها یک عفونت قارچی است که آن ها را درگیر می کند. بسیار مسری است و بین انسان و حیوانات مسری م...

ادامه مطلب

سیستیت در گربه‏ ها

سیستیت در گربه‏ ها تعدادی از گربه ها در طول زندگی شان بیماری های دستگاه ادراری تحتانی، شامل مشکلات مربوط به مثانه را تجربه خواهند کرد. ...

ادامه مطلب

رویدادهای ژیوان‌پت

کرم حلقوی در گربه ها

کرم حلقوی در گربه ها کرم حلقوی در گربه ها یک عفونت قارچی است که آن ها را درگیر می کند. بسیار مسری است و بین انسان و حیوانات مسری م...

ادامه مطلب

سیستیت در گربه‏ ها

سیستیت در گربه‏ ها تعدادی از گربه ها در طول زندگی شان بیماری های دستگاه ادراری تحتانی، شامل مشکلات مربوط به مثانه را تجربه خواهند کرد. ...

ادامه مطلب