خانه » Flexi

مشاهده همه 40 نتیجه

نمایش 40 60 80

مشاهده همه 40 نتیجه

قلاده متری نواری کلاسیک فلکسی، رنگ قرمز، سایز کوچک با بند 5 متری، برای سگ تا وزن 15 کیلوگرم

۸۰۲,۰۰۰ تومان

قلاده متری نواری کلاسیک فلکسی، رنگ آبی، سایز کوچک با بند 5 متری، برای سگ تا وزن 15 کیلوگرم

۸۰۲,۰۰۰ تومان

قلاده متری نواری کلاسیک فلکسی، رنگ مشکی، سایز کوچک با بند 5 متری، برای سگ تا وزن 15 کیلوگرم

۸۰۲,۰۰۰ تومان

قلاده متری نواری کلاسیک فلکسی، رنگ صورتی، سایز کوچک با بند 5 متری، برای سگ های تا وزن 15 کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

قلاده متری نواری واریو فلکسی، رنگ ذغال سنگی، سایز کوچک با بند 5 متری، برای سگ تا وزن 15 کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

قلاده متری نواری واریو فلکسی، رنگ قرمز، سایز کوچک با بند 5 متری، برای سگ تا وزن 15 کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

قلاده متری نواری واریو فلکسی، رنگ آبی، سایز کوچک با بند 5 متری، برای سگ تا وزن 15 کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

قلاده متری نواری واریو فلکسی، رنگ قهوه ای، سایز کوچک با بند 5 متری، برای سگ تا وزن 15 کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

قلاده متری نواری واریو فلکسی، رنگ فیروزه ای، سایز کوچک با بند 5 متری، برای سگ تا وزن 15 کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

بند قلاده 5 متری مخصوص سگ تا وزن 25 کیلوگرمی فلکسی

۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

بند قلاده 5 متری مخصوص سگ تا 25 کیلوگرمی فلکسی

۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

قلاده متری نواری واریو فلکسی، رنگ آبی، سایز متوسط با بند 5 متری، برای سگ تا وزن 25 کیلوگرم

۲۸۵,۰۰۰ تومان

قلاده متری نواری واریو فلکسی، رنگ قهوه ای، سایز متوسط با بند 5 متری، برای سگ تا وزن 25 کیلوگرم

۲۸۵,۰۰۰ تومان

بند قلاده 5 متری مخصوص سگ تا وزن 25 کیلوگرم فلکسی

۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

قلاده متری نواری واریو فلکسی، رنگ صورتی، سایز متوسط با بند 5 متری، برای سگ تا وزن 25 کیلوگرم

۲۸۵,۰۰۰ تومان

بند 3 متري نواري قلاده فلکسي مدلNew classic – قرمز

۱۵۶,۹۹۰ تومان

بند 3 متري نواري قلاده فلکسي مدلVario – قهوه اي

۱۷۹,۹۹۰ تومان

بند 5 متري مخصوص سگ تا وزن 25 کیلوگرم فلکسی

۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

بند 5 متري نواري قلاده فلکسي مدل Comfort آبي

۲۸۴,۹۹۰ تومان

بند 5 متري نواري قلاده فلکسي مدل Comfort خاکستري

۲۱۹,۹۹۰ تومان

بند 5 متري نواري قلاده فلکسي مدل Neon

۱۷۹,۹۹۰ تومان

ست کامل قلاده فلکسی گرد 5متری

۵۴۷,۹۹۰ تومان

بند قلاده 8 متری مخصوص سگ تا وزن 12 کیلوگرم فلکسی

۹۹۷,۰۰۰ تومان

قلاده متری نواری کامفورت فلکسی، رنگ ابی، سایزکوچک با بند ۳ متری، برای سگ تا وزن ۱۲ کیلوگرم

۲۴۶,۹۹۰ تومان

قلاده متری نواری دیزاین فلکسی، رنگ فیروزه ای، سایز متوسط با بند ۵ متری، برای سگ تا وزن ۲۵ کیلوگرم

۲۲۴,۹۹۰ تومان

قلاده متری نواری کامفورت فلکسی، رنگ صورتی، سایز متوسط با بند ۵ متری، برای سگ تا وزن ۲۵ کیلوگرم

۲۴۶,۹۹۰ تومان

قلاده متری نواری دیزاین فلکسی،صورتی، سایز متوسط با بند ۵ متری، برای سگ تا وزن ۲۵ کیلوگرم

۲۲۴,۹۹۰ تومان

بند قلاده 5 متری مخصوص سگ تا وزن 50 کیلوگرم برند فلکسی

۱,۳۱۸,۰۰۰ تومان

قلاده متری نواری واریو فلکسی، رنگ قرمز، سایز متوسط با بند ۵ متری، برای سگ تا وزن ۲۰کیلوگرم

۲۳۹,۹۹۰ تومان

قلاده متری نواری کالکشن فلکسی، رنگ ابی، سایز متوسط با بند ۵ متری، برای سگ تا وزن۲۵کیلوگرم

۲۵۹,۹۹۰ تومان

قلاده متری نواری واریو فلکسی، رنگ صورتی، سایز متوسط با بند ۵ متری، برای سگ تا وزن ۲۰کیلوگرم

۲۸۴,۹۹۰ تومان

قلاده متری نواری واریو فلکسی، رنگ ابی، سایز متوسط با بند ۵ متری، برای سگ تا وزن 15کیلوگرم

۲۸۴,۹۹۰ تومان

قلاده متری نواری واریو فلکسی، رنگ قهوه ای، سایز متوسط با بند۵ متری، برای سگ تا وزن 15کیلوگرم

۲۳۹,۹۹۰ تومان

قلاده متری نواری واریو فلکسی، رنگ سرمه ای، سایز متوسط با بند۵ متری، برای سگ تا وزن 25کیلوگرم

۲۸۴,۹۹۰ تومان

قلاده متری نواری واریو فلکسی، رنگ قرمز، سایز متوسط با بند۵ متری، برای سگ تا وزن 25کیلوگرم

۲۸۴,۹۹۰ تومان

قلاده متری نواری فلکسی مشکی ۵ متری مناسب تا وزن ۲۵ کیلوگرم

۸۹۵,۹۹۰ تومان

قلاده متری نواری فلکسی قهوه ای ۵ متری مناسب تا وزن ۲۵ کیلوگرم

۶۸۹,۹۹۰ تومان

بند قلاده لاکچری سگ و گربه فلکسی با سنگ های جواهر

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بند قلاده 8 متری مخصوص سگ تا وزن 20 کیلوگرم فلکسی

۱,۱۶۳,۰۰۰ تومان

بند قلاده 5 متری مخصوص سگ تا وزن 60 کیلوگرم فلکسی

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان