تغذیه, گربه

میزان غذای تر دادن به گربه

میزان غذای تر دادن به گربه

میزان غذای تر دادن به گربه

اگر به تازگی مالک گربه شده اید یا غذای گربه ی تان را تغییر داده اید، ممكن است كنجكاو باشيد كه چه مقدار به گربه ي خود غذا بدهيد و یا میزان غذای تر دادن به گربه چقدر است؟ اگر چه پاسخ بايد ساده و آسان باشد، ولي تعيين كردن آن كه گربه ي شما چه مقدار غذا نياز دارد، مقداري پيچيده است.

 

چگونه تصميم بگيرم كه گربه ي من چه مقدار غذا نياز دارد؟

گربه هاي مختلف بر اساس اندازه ي آن ها، مرحله ي حيات و… به مواد غذايي مختلفي نياز دارند. در زير برخي از فاكتورها جهت تصميم گيري درباره ي مقدار غذايي كه گربه ي شما بايد بخورد، آورده شده است:

 

سن و دوره ي حيات:

بچه گربه داراي نياز غذايي متفاوتي با گربه هاي بزرگسال يا سالخورده است. هم چنين گربه هاي كه باردار يا شيرده داراي نيازهاي متفاوتي هستند.

 

وزن:

اگر گربه ي شما در وزن ايده آل خود قرار ندارد، شما نياز داريد كه به آن پرس هاي كوچك تر يا بزرگتري بدهيد تا به دست يابي و حفظ يك وزن سالم كمك كنيد.

 

سطح انرژي:

گربه هايي كه در طول روز فعال و بازيگوش هستند نسبت به آن هايي كه ترجيح مي دهند كه زمان خود را با چرت زدن سپري كنند، نياز به كالري بيشتري دارند.

 

نوع غذا:

غذاي تر و غذای خشك گربه در كالري و اندازه ي پرس متفاوت هستند. شما مي خواهيد اطمينان حاصل كنيد كه چه غذاي خشك، تر يا تركيبي از آن دو را مي دهيد، در حال غذا دادن به مقدار مناسب مي باشيد.

 

درون خانه در برابر بيرون خانه:

گربه هايي كه درون ساختمان نگه داري مي شوند، ممكن است به اندازه ي گربه هايي كه در فضاي بيروني هستند، فعاليت نداشته باشند؛ بنابراين به كالري كم تر ي نياز دارند. گربه هاي بيروني ( يا دروني/ بيروني) كه در مناطقي با زمستان هاي سرد زندگي مي كنند، در زمستان به غذاي بيشتري نياز دارند.

 میزان غذای تر دادن به گربه

بهترين راه براي تعيين مقدار غذايي كه گربه ي شما به آن احتياج دارد، مشاوره با دامپزشك شما است. آن ها مي توانند بر اساس فاكتورهاي بالا، مقدار غذايي كه گربه ي شما به آن نياز دارد را مشخص كنند. هم چنين آن ها مي توانند هر مشكلي كه ممكن است به وجود آيد، همانند غذا خوردن كم تر يا بيش تر از حد معمول گربه ي شما را شناسايي و چاره يابي كنند.

 

توصيه هاي غذا دادن به گربه بر روي بسته بندي

هم چنين برچسب غذاي گربه ي شما مي تواند يك ايده ي كلي درباره ي اين كه چه مقدار غذا نياز دارد، اعطا كند. توصیه های روی غذای گربه ممکن است شامل محدوده هایی باشد، بنابراين لازم است كه تعيين كنيد كه گربه ي شما مناسب كدام محدوده است. همواره مي توانيد اصلاحاتي جهت برآورده كردن نيازهاي گربه ي خود ايجاد كنيد.

 

هر چند وقت يكبار بايد به گربه ي خود غذا بدهم؟

بيشتر توصيه هاي غذايي به شما مقدار غذايي كه روزانه گربه ي شما نياز دارد را مي گويند، ولي آن ها بيان نمي كنند كه به او هر چند وقت يكبار بايد غذا بدهيد. اگر به او غذاي خشك گربه مي دهيد، شما مي توانيد آن را در كاسه اش قرار دهيد و به او اجازه دهيد كه در طي روز از آن تغذيه كند. زماني كه به او غذاي تر مي دهيد، ضروري است كه او آن را در طي نيم ساعت بخورد يا حداقل از فاسد شدن غذا جلوگيري شود.

اگر قصد داريد غذاي او را به دو وعده تقسيم كنيد، شما نياز داريد كه كل كالري مورد نياز روزانه ي گربه را تعيين كنيد و و آن عدد را بر تعداد دفعاتي كه مي خواهيد به او غذا بدهيد تقسيم كنيد. براي مثال، اگر دامپزشك شما پيشنهاد مي كند كه روزانه به گربه ي خود 300 كالري غذا بدهيد، مي خواهيد به او دو وعده ي غذايي با 150 كالري كل در هر وعده غذا بدهيد.

 میزان غذای تر دادن به گربه

ارزيابي تغذيه ي گربه ي شما

هنگامي كه تعيين مي كنيد چه مقدار غذا به گربه ي خود دهيد، از آن به عنوان يك راهنما براي چند هفته استفاده كنيد، سپس حال گربه تان را ارزيابي كنيد. در اين جا چند مورد را در نظر بگيريد:

آيا گربه ي شما غذا را در كاسه اش رها مي كند؟ يا آيا در نيمه ي شب، شما را براي غذاي بيشتر بيدار مي كند؟ آيا او كاسه ي خود را تميز مي كند، ولي وزن زيادي را اضافه كرده است؟ (مشاهده كنيد كه دامپزشك شما چگونه وزن گربه تان را توسط سيستم وضعيت بدن ما ارزيابي مي كند). آيا او با خوشحالي غذا مي خورد و وزن و سطح فعاليت خود را حفظ مي كند؟

اطمينان حاصل كردن از اين كه گربه ي شما مقدار مناسبي غذا دريافت مي كند به حفظ شرايط ايده آل بدن او كمك مي كند.

يك غذاي گربه ي وزن سالم را در نظر بگيريد تا به او جهت دست يابي و حفظ اين شرايط ايده آل بدني كمك كنيد.

هم چنين ما كار كردن با دامپزشك تان را جهت مطمئن شدن از عدم وجود مشكلات بنيادي پزشكي توصيه مي كنيم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.