شعب پت شاپ ژیوان

پت شاپ ژیوان ولیعصر

شعبه ولیعصر (مرکزی)

تهران، خيابان وليعصر، ٢٠٠ متر بالاتر از سه راه عباس اباد، بين كوچه پرديس و نادر، پلاك ٢٠٩٥
تلفن: ٠٢١٨٨٧١٠٨٠١ – ۰۹۱۹۰۰۹۹۸۸۲

پت شاپ ژیوان هروی

شعبه هروی

تهران، پاسداران، ميدان هروی، بلوار پناهی نيا، نبش هفتم، پلاك ١٣٦
تلفن: ٠٢١٢٦٧٥١٧٨٢ – ۰۹۱۹۰۰۹۹۸۸۱

پت شاپ ژیوان سعادت آباد

شعبه سعادت آباد

تهران، سعادت آباد، بلوار كوهستان، روبروی اوپال، خيابان امام صادق، نبش ارغوان دوم
تلفن : ٠٢١٢٢٠٩٦٣٤١ – ۰۹۱۹۰۰۹۹۸۸۳

پت شاپ ژیوان تجریش

شعبه تجریش

تهران، تجریش، خیابان غلام جعفری، روبروی هایپرمی
تلفن: ۰۲۱۲۲۷۳۸۲۵۳ – ۰۹۱۹۸۲٤۹۹۳۲

پت شاپ ژیوان شعبه شیراز

شعبه شیراز

شیراز، بلوار چمران (ابیوردی)،  قبل از زیرگذر چمران (پل زرگری)، برج پزشکی ساعت
تلفن: ٠٧١۳٦٢٧٤٢١١ – ٠٧١۳٦٢٧٤٤٨٤ – ۰۹۱٧٥٨٥٨٣٢٧